MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE

073 655 56 17

MANELI ZAKIPOUR
BITRÄDANDE JURIST

076-633 28 46

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE

073 081 80 60

ANDRÉ ISHAK
BITRÄDANDE JURIST (Tjänstledig)

0708-55 52 45

ERICA SÖDERBERG
ADVOKAT

076-640 43 70

CAGLA ARAZ
JURISTASSISTENT

08-88 90 81

advokatfirman centra företräder personer misstänkta för brott

När du kallas till ett polisförhör eller om du redan sitter gripen eller anhållen och väntar på att ett polisförhör inom kort ska hållas, ska du så snart som möjligt uppge att du vill prata med en brottmålsadvokat innan du förhörs av polisen. Advokatfirman Centra åtar oss gärna ditt uppdrag - föreslå en advokat från oss så kontaktar vi dig så fort vi blivit förordnade uppdraget som din försvarsadvokat av tingsrätten.

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

begär en brottmålsadvokat så snabbt som möjligt

Begär en brottmålsadvokat när du blir kallad till förhör hos polisen eller så fort du har blivit delgiven misstanke om brott. Advokatfirman Centra upplever ofta att det gynnar den tilltalade att få hjälp av en försvarsadvokat så tidigt som möjligt i processen. Du har möjlighet att önska en särskild advokat till polisen eller så godtar du den som tingsrätten utser.

När du meddelar polisen att du vill företrädas av en offentlig försvarare så kan det ta en tid innan en sådan utses. Polisen tar begäran vidare till åklagaren som sedan tar ärendet vidare till tingsrätten. Om du sitter frihetsberövad, det vill säga är gripen eller anhållen, så bör du vara tydlig med att du vill ha en offentlig försvarare förordnad snabbt. Det gynnar inte den tilltalade att medverka i förhör utan att ha en advokat närvarande, i många fall kan det ha en negativ inverkning på målet.

I vissa fall har du inte rätt att få en offentlig försvarare utsedd. Det gäller framförallt brott där fängelse som påföljd i praktiken är utesluten. I dessa fall kan du anlita en privat försvarare, det vill säga en försvarsadvokat som du bekostar själv.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

ADVOKATFIRMAN CENTRA STRIDER FÖR DINA RÄTTIGHETER I BROTTMÅL

En försvarsadvokats yttersta roll är självklart att ge råd till sin klient, från första polisförhöret till avslutad rättegång och ett eventuellt överklagande.

Har det gjorts en polisanmälan beslutar polis eller åklagare om en förundersökning ska inledas. Inleds en förundersökning kommer polisförhör att hållas med den misstänkte.

Inför polisförhör bör en brottmålsadvokat informera sin klient om vilka rättigheter och skyldigheter denne har och hur ett polisförhör går till.

Efter avslutat polisförhör skall din försvarsadvokat se till att din rätt bevakas. Det kan vara att närvara vid ytterligare förhör som att se till att den bevisning som den misstänkte vill ska tas fram.


När förundersökningen är klar är det upp till åklagaren att ta beslut om det skall väckas åtal eller inte. Om åklagaren väcker åtal, kommer tingsrätten att skicka åtalet och andra handlingar till den misstänkte och försvarsadvokaten. Innan det är dags för rättegång har den misstänkte och dennes brottmålsadvokat ytterligare tid till att fundera över om man vill inhämta ytterligare bevisning.

Inför en rättegång är det lämpligt att den misstänkte och försvarsadvokaten träffas. Dels för att gå igenom de handlingar som finns i målet dels för att förbereda den misstänkte om hur en rättegång går till.

När målet har prövats av tingsrätten meddelar tingsrätten en dom. Om du som misstänkt inte är nöjd med domen har du möjlighet att överklaga denna till hovrätten. Det hjälper brottmålsadvokaten dig med.