Skip to content

Brottmålsadvokat i Stockholm

Som misstänkt för ett brott har du alltid rätt att rådgöra med och låta dig företrädas av en advokat, en så kallad brottmålsadvokat.

Kontakta gärna oss!

Rätten att företrädas av en brottmålsadvokat eller försvarsadvokat i Stockholm

Som misstänkt för ett brott har du alltid rätt att rådgöra med och låta dig företrädas av en advokat, en så kallad brottmålsadvokat. Detta är en mänsklig rättighet som bl.a. fastslås i artikel 6 i Europeiska Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). En brottmålsadvokat tar tillvara dina rättigheter under hela brottmålsprocessen, från det första polisförhöret, under hela förundersökningen och senare vid en eventuell domstolsförhandling. Ni finner vårt kontor centralt i Stockholm, Pipersgatan 3.

Olika typer av brottmålsadvokater i Stockholm

Din rätt att alltid få rådgöra med en försvarsadvokat betyder inte att man alltid har rätt att få en brottmålsadvokat som anordnas samt ersätts av staten. Du har dock alltid rätt att företrädas av en privat försvarare som bekostas av och utses av dig.

Förutom att den offentlige försvararen i första hand ersätts av staten, är en annan skillnad mellan en privat försvarare och en offentlig försvarare att den offentlige försvararen alltid får sitt uppdrag från svenska domstolar. Även om ditt ärende hos polisen i slutändan läggs ner, t.ex. i brist på bevisning och det inte leder till någon domstolsförhandling, så startar ditt ärende i domstolen genom att en offentlig försvarare utses i de fall har du rätt till en sådan. I Stockholm finns det fem olika tingsrätter för mer information finner du här.

Om du får rätt att företrädas av en offentlig försvarare så betyder det inte att den brottmålsadvokaten på något sätt arbetar för eller är anställd av staten. Din utsedde försvarsadvokat, offentlig försvarare eller privat försvarare, är alltid din advokat och kommer att företräda dina intressen och dina rättigheter under hela brottmålsprocessen.

Liksom en privat försvarare kan en offentlig försvarare också namnges av dig. Du berättar då för polisen vilken brottmålsadvokatförsvarsadvokat som du tycker är den bästa advokaten att företräda dig i ditt ärende och så bestämmer domstolen om du har rätt att företrädas av denne i egenskap av offentlig försvarare.

 

Kontakta oss vi har ett flertal kompetens samt engagerade försvarsadvokater redo att kämpa för din sak!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.