Brottmålsadvokat i Stockholm

Brottmålsadvokat Stockholm

Som misstänkt för ett brott har du alltid rätt att rådgöra med och låta dig företrädas av en advokat, en så kallad brottmålsadvokat. Detta är en mänsklig rättighet som bl.a. fastslås i artikel 6 i Europeiska Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). En brottmålsadvokat tar tillvara dina rättigheter under hela brottmålsprocessen, från det första polisförhöret, under hela förundersökningen och senare vid en eventuell domstolsförhandling. Ni finner vårt kontor centralt i Stockholm, Kungsgatan 60

Olika typer av brottmålsadvokater i Stockholm

Din rätt att alltid få rådgöra med en försvarsadvokat betyder inte att man alltid har rätt att få en brottmålsadvokat som anordnas samt ersätts av staten. Du har dock alltid rätt att företrädas av en privat försvarare som bekostas av och utses av dig. Förutom att den offentlige försvararen i första hand ersätts av staten, är en annan skillnad mellan en privat försvarare och en offentlig försvarare att den offentlige försvararen alltid får sitt uppdrag från svenska domstolar. Även om ditt ärende hos polisen i slutändan läggs ner, t.ex. i brist på bevisning och det inte leder till någon domstolsförhandling, så startar ditt ärende i domstolen genom att en offentlig försvarare utses i de fall har du rätt till en sådan. I Stockholm finns det fem olika tingsrätter för mer information finner du här. Om du får rätt att företrädas av en offentlig försvarare så betyder det inte att den brottmålsadvokaten på något sätt arbetar för eller är anställd av staten. Din utsedde försvarsadvokat, offentlig försvarare eller privat försvarare, är alltid din advokat och kommer att företräda dina intressen och dina rättigheter under hela brottmålsprocessen. Liksom en privat försvarare kan en offentlig försvarare också namnges av dig. Du berättar då för polisen vilken brottmålsadvokat/ försvarsadvokat som du tycker är den bästa advokaten att företräda dig i ditt ärende och så bestämmer domstolen om du har rätt att företrädas av denne i egenskap av offentlig försvarare.

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Varför en försvarsadvokat / brottmålsadvokat?

En försvarsadvokats yttersta roll är självklart att ge råd till sin klient, från första polisförhöret till avslutad rättegång och ett eventuellt överklagande.

Har det gjorts en polisanmälan beslutar polis eller åklagare om en förundersökning ska inledas. Inleds en förundersökning kommer polisförhör att hållas med den misstänkte.

Inför polisförhör bör en brottmålsadvokat informera sin klient om vilka rättigheter och skyldigheter denne har och hur ett polisförhör går till. Det är inte alltid som polis är tydliga med vilka rättigheter man som misstänkt har. Det är därför man aldrig skall bli förhörd utan att en försvarsadvokat är närvarande.

Efter avslutat polisförhör skall din försvarsadvokat se till att din rätt bevakas. Det kan vara att närvara vid ytterligare förhör som att se till att den bevisning som den misstänkte vill ska tas fram, tas fram. Kanske den misstänkte vill att ett vittne skall höras. Sådan bevisning kan komplettera förundersökningen.

När förundersökningen är klar är det upp till åklagaren att ta beslut om det skall väckas åtal eller inte. Om åklagaren väcker åtal, kommer tingsrätten att skicka åtalet och andra handlingar till den misstänkte och försvarsadvokaten. Innan det är dags för rättegång har den misstänkte och dennes brottmålsadvokat ytterligare tid till att fundera över om man vill inhämta ytterligare bevisning.

Inför en rättegång är det lämpligt att den misstänkte och försvarsadvokaten träffas. Dels för att gå igenom de handlingar som finns i målet dels för att förbereda den misstänkte om hur en rättegång går till.

När målet har prövats av tingsrätten meddelar tingsrätten en dom. Om du som misstänkt inte är nöjd med domen har du möjlighet att överklaga denna till hovrätten. Det hjälper brottmålsadvokaten dig med.

Kontakta oss vi har ett flertal kompetens samt engagerade försvarsadvokater redo att kämpa för din sak!

brottmålsadvokat logotyp

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.