Dina rättigheter

Brottmålsadvokaterna i Stockholm

Rätten till att företrädas av en offentlig försvarare är lagstadgad. Om du är anhållen eller häktad ska en brottmålsadvokat förordnas för dig, om du begär det. Även om du inte är anhållen eller häktad har du rätt till en advokat, om du begär det och du är misstänkt för ett brott som ger som lägst sex månaders fängelse.

Därutöver och oavsett om du begär en brottmålsadvokat eller inte och oavsett om du vill företrädas av en brottmålsadvokat eller inte, ska en offentlig försvarare förordnas i följande situationer;

-Om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till dina personliga förhållanden eller till vad ditt mål rör.

-Om domstolen anser att du är i behov av en försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,om domstolen anser att en försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller

-Om du ges rätt till att bistås av en offentlig försvarare så är det som ovan nämnts i första hand staten som ersätter en sådan brottmålsadvokat. Om du har en viss årsinkomst så kan det dock vara så att du ofta får återbetala en del av kostnaden för din offentlige försvarare, om du i slutändan döms för det brott som du är misstänkt för. Hur stor del av den offentlige försvararens kostnader du tvingas återbetala beror på hur stor inkomst du har.

08-791 94 00Klicka här för att ringa oss
Brottmålsadvokater i Stockholm

Som misstänkt för ett brott har du alltid rätt att rådgöra med och låta dig företrädas av en advokat, en så kallad brottmålsadvokat. Kontakta gärna oss för mer information.

Adress

advocat.se Advokatskeppet AB
Pipersgatan 3, 112 24 STOCKHOLM

Närmaste T-bana: Rådhuset, uppgång Hantverkargatan

Kontakt

Kontoret är öppet vardagar 08.00 – 17.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Du kan dessutom nästan alltid kontakta oss via växeln, när som helst på dygnet, om du behöver akut hjälp t.ex. vid ett polisförhör om du blivit gripen eller utsatt för brott
Tele: +46 (0)8 791 94 00
Fax : +46 (0)8 791 94 03